VIZSGÁK

“Anyagot adtam,

a formát ismeritek,

előtettek a dicsőség útja,

ha ti is úgy akarjátok”

Kőrösi Csoma Sándor

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR MAGYAR EGYETEMEN

komoly tanulmányokat, olvasmányokat, kutatásokat és önismereti gyakorlatokat lehet folytatni ahhoz, hogy ráláthassunk a korábbi önmagunk és céljaink, álmaink és terveink között lévő távolságra. Ami mindenkor segít az igazodásban, s arra ébreszthet rá, hogy mennyi dolgunk is van a földön, ahová a karmikus létezés felemelt vagy alámerített. Mindebben s a majdani alkotó, tanító, építő, gyarapító, nevelő, növelő, éltető, gyógyító életünkben időtálló eszmék szerint boldogítsuk a reánk bízottakat, teremtve egészségesebb családokat, közösségeket, magasabbra emelve a Hazát.

Mindezek által egészségesebb, boldogabb és szabadabb élettel igazodhassunk a világ és a világosság értelméhez: az örökkévalósághoz!

“S mi várjuk, hogy mikor lesz

látható reszketésű

bennünk az első csillag .”

József Attila

A MAGYAR KARON és a FILOZÓFIA FAKULTÁSON félévenként a kötelező irodalom anyagaiból 2-3 oldalnyi dolgozat készítendő.

Mindez annyiban jelent szabadságot, hogy kötetenként írható saját gondolat a tárgyról, vélemény a kötetről vagy általános leírás, akár ismertető, kivonat, jegyzet, óravázlat, esetleg idézetgyűjtemény…

A szakok és az 1 éves képzések  írásbeli dolgozatai mindig a szóbeli vizsgakor adandók le!

A szakok szóbeli vizsgája 2017. december 2. 12 óra,  amelyen a kötelező irodalom anyagaiból kell szóban beszámolni.

Az 1 éves képzések záróvizsgája és a szakok diplomamunkáinak megvédése írásban beadott igény szerint változhat.

A kiscsoportos konzultáció (4-5 fő) írásban jelzett igény szerinti időpontja: 2018. március 4. 10 óra

A további kiscsoportos (4-5 fő) konzultációra és szóbeli vizsgára az alábbi időpontokra lehet jelentkezni:

2018. június 3. 10 óra

2018. szeptember 2. 10 óra

“…és szépet, tisztát kell már egyszer

fölmutatni az embereknek.”

József Attila

Hozzászólások jelenleg, ezen a részen, nem engedélyezettek